Document
Jak oceniasz swoją wiedzę na temat zapylaczy?
Nisko
Średnio
Wysoko
Bardzo wysoko
Gdzie mieszkasz?
Blok
Kamienica
Dom jednorodzinny
Czy posiadasz ogród?
Tak
Nie
Czy posiadasz domek dla zapylaczy w ogrodzie?
Tak
Nie
Ile znasz rodzaji zapylaczy
0
mniej niż 3
więcej niż 3
mniej niż 5
Więcej niż 5
Ile znasz rodzaji zapylaczy
0
mniej niż 3
więcej niż 3
mniej niż 5
Więcej niż 5
Czy chciałbyś mieć domek dla zapylaczy?
Tak
Nie
Czy chciałbyś zdobyć wiedzę na ten temat?
Tak
Nie
Czy wiesz jak zachować się przy użądleniu?
Tak
Nie
Czy chciałyś zdobyć wiedzę na ten temat?
Tak
Nie
Czy wiesz jak zachować się przy użądleniu?
Tak
Nie
Czy wiesz jak taki stworzyć?
Tak
Nie
Ile znasz rodzajów zapylaczy?
0
mniej niż 3
Więcej niż 3
Mniej niż 5
Więcej niż 5
Czy wiesz jak zachować się przy użądleniu?
Tak
Nie
Gdzie mieszkasz?
Na wsi
W mieście
Czy wiesz jak zachować się przy użądleniu?
Tak
Nie
Czy wiesz jak zachować się przy użądleniu?
Tak
Nie
Gdzie mieszkasz?
Na wsi
W mieście
Czy chciałbyś się dowiedzieć jak postępować przy użądleniu?
Tak
Nie
Ile znasz rodzaji zapylaczy
0
mniej niż 3
więcej niż 3
mniej niż 5
Więcej niż 5
Czy chciałyś zdobyć wiedzę na ten temat?
Tak
Nie
Czy wiesz jak zachować się przy użądleniu?
Tak
Nie
Gdzie mieszkasz?
Na wsi
W mieście
Czy chciałbyś się dowiedzieć jak postępować przy użądleniu?
Tak
Nie
Ile masz lat?
poniżej 18
powyżej 18
powyżej 30
Gdzie mieszkasz?
Na wsi
W mieście
Czy chciałbyś się dowiedzieć jak postępować przy użądleniu?
Tak
Nie
Ile masz lat?
mniej niż 18
więcej niż 18
ponad 30
Czy chciałyś zdobyć wiedzę na ten temat?
Tak
Nie
Czy wiesz jak zachować się przy użądleniu?
Tak
Nie
Czy chciałbyś się dowiedzieć jak postępować przy użądleniu?
Tak
Nie
Czy w twojej okolicy jest pasieka?
Tak
Nie
Gdzie mieszkasz?
Na wsi
W mieście
Czy w twojej okolicy jest pasieka?
Tak
Nie
Czy wiesz jak zachować się przy użądleniu?
Tak
Nie
Gdzie mieszkasz?
na wsi
w mieście
Czy chciał byś dowiedzieć się więcej jak zachwywać się przy użądleniu?
Tak
Nie
Czy masz możliwość odwiedzenia pasieki?
Tak
Nie
Czy zdajesz sobie sparawe jak ważna jest pomoc zapylaczom?
Tak
Nie
Ile masz lat?
mniej niż 18
więcej niż 18
więcej niż 35
Czy masz możliwość odwiedzenia pasieki?
Tak
Nie
Czy zdajesz sobie sparawe jak ważna jest pomoc zapylaczom?
Tak
Nie
Gdzie mieszkasz?
na wsi
w mieście
Czy chciał byś dowiedzieć się jak postepować przy użądleniu?
tak
nie
Ile masz lat?
mniej niż 18
więcej niż 18
ponad 30
Czy wiesz jak zachować się przy spotkaniu zapylacza??
tak
nie
Czy w twojej okolicy jest pasieka?
Tak
Nie
Czy zdajesz sobie sparawe jak ważna jest pomoc zapylaczom?
Tak
Nie
Czy wiesz jak zachować się przy spotkaniu zapylacza?
tak
nie
Ile masz lat?
mniej niż 18
więcej niż 18
więcej niż 35
Gdzie mieszkasz?
na wsi
w mieście

Czy masz możliwość odwiedzenia pasieki?
Tak
Nie
Czy zdajesz sobie sprawe jak ważna jest pomoc zapylaczom?
Tak
Nie
Czy wiesz jak zachować się przy spotkaniu zapylacza??
tak
nie
Czy w twojej okolicy jest pasieka?
Tak
Nie
Ile masz lat?
mniej niż 18
więcej niż 18
więcej niż 35

Czy zdajesz sobie sprawe jak ważna jest pomoc zapylaczom?
Tak
Nie
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww Czy wiesz jak sie zachować przy spotkaniu zapylacza?
Tak
Nie
Czy masz możliwość odwiedzenia pasieki?
Tak
Nie
Czy w twojej okolicy jest pasieka?
Tak
Nie

Czy wiesz jak sie zachować przy spotkaniu zapylacza?
Tak
Nie
Czy zdajesz sobie sprawe jak ważna jest pomoc zapylaczom?
Tak
Nie
Czy masz możliwość odwiedzeia pasieki?
Tak
Nie

Czy wiesz jak sie zachować przy spotkaniu zapylacza?
Tak
Nie
Czy zdajesz sobie sprawe jak ważna jest pomoc zapylaczom?
Tak
Nie

Czy wiesz jak sie zachować przy spotkaniu zapylacza?
Tak
Nie