W tych miejscach przeprowadziliśmy nasze lekcje:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łyskowskiego w Góralach

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szabdzie

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce SP Gortatowo

Szkoła Podstawowa im. Królewny Anny Wazówny w Gorczenicy

Szkoła Podstawowa nr 4 w Brodnicy

Szkoła Podstawowa nr. 3 im. Władysława Jagiełły w Brodnicy

Brodnickie Centrum Caritas

Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr. 2 w Brodnicy

Szkoła Podstawowa nr. 1 im. Henryka Sienkiewicza w Brodnicy

Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Brodnicy