Oto Nasi Sponsorzy

Dziękujemy bardzo wszystkim wspierającym za pomoc, bez której projekt nie mógłby się udać.

starostwo
Gmina Bobrowo Herb

Michał Czerwiński

Henryk Czupryński

Joanna Rumińska

Felix Łęgowski